- Hide menu

Skola

Sånghusvallens skola

UPPDRAG: Ny lågenergiskola F-5  BESTÄLLARE: Krokoms kommun
VISION: Att åstadkomma en karaktärsfull lågenergibyggnad som på ett lustfyllt sätt ska inspirera barns naturliga törst efter kunskap och lärarnas pedagogiska arbete. En öppen disponering av byggnaden och flexibilitet i planlösningen var ett önskemål. Beställarens önskemål om att tillämpa en aktiv utomhuspedagogik innebar särskild omsorg i utformningen av utomhusmiljön
KOMMENTAR: Projektet innebar ett antal utmaningar i form av en begränsad budget och en detaljplan som inte överensstämde med beställarens lokalprogram i alla delar. Lösningen innebar att arkitekten, symboliskt talat tog en röd lada från det omkringliggande jordbrukslandskapet och böjde den över knäet. Voila! Detaljplanens krav uppfylldes liksom beställarens lokalprogram. Resultatet blev en omfamnande lågenergibyggnad som uppvisar ett mått av vertikal och horisontell transparens – vilket på ett  ses som en återspegling av det öppna, svenska samhället. Solceller på taket levererar elenergi till skolan. Den stora skolgården är utformad på ett sätt som möjliggör en rad olika utomhusaktiviteter och även rumsbildningar för utomhusundervisning. I projektet engagerade arkitekterna Statens konstråd för att implementera offentlig konst i projektet. Det resulterade i att skolans trapphall och omhändertagande av regnvatten kom att utformas av konstnärerna Sofie Weibull och Mikael Åberg.

Skolan projekterades under perioden 2009 – 2011. Uppdraget sträckte sig från förstudie till och med relationshandlingar. I uppdraget ingick även projekteringsledning, KA och Bas-P. I GRÖN FORMs projektgrupp ingick bland andra Can Savran – ansvarig, Ola Ohlin – handläggare, Peter Bydén – CADansvarig och KA samt Helene Wahlberg från Tema landskapsarkitekter.

 

Skola Sånghusvallen

Skola Sångsjövallen

Skola Sånghusvallen

Skola Sånghusvallen

Skola Sånghusvallen

Comments are closed.