- Hide menu

Grön Form

GRÖN FORM i ÅRE
Arkitekt- och miljökontoret med fokus på hållbart byggande

Efter över ett decenium på plats mitt i Åre är vi specialister på att utforma hus i fjällen.

Med lång erfarenhet och nyfikenhet har vi utformat idéer som har blivit till hus och platser i hela riket – långsiktigt och hållbart.

Hållbar samhällsutveckling är viktigt för GRÖN FORM. Därför skaffade vi oss tidigt kompetens att arbeta med miljökonsekvensbeskrivningar för översikts- och detaljplaner. Vi har, ända sedan starten även arbetat med att stödja företag som vill utveckla sitt miljöarbete.

För oss är det självklart att ge möjligheter till hållbara alternativ. Tillsammans med våra beställare skapar vi projekt med djup och kvalitet.

Kontoret arbetar inom en rad olika verksamhetsområden.

Vi arbetar med
– Arkitektuppdrag
– Visualiseringar
– Markexploatering
– CSR-stöd
– Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
– Kontrollansvar
– Byggprojektledning
– Bostadsanpassning

 

Klicka på bilden om du vill bläddra i foldern.
Klicka på länken nedan ifall du vill ladda ner foldern som pdf:
Ladda ner vår företagspresentation.

 

VÅRT MOTTO
Bygg en bättre tillvaro tillsammans med GRÖN FORM!

I arkitekt- och bygguppdrag strävar vi efter att stödja beställaren att driva sina projekt med liten miljöpåverkan. Vi har kompetens och erfarenhet inom lågenergibostäder och offentliga byggnader med högt ställda miljökrav och egen energiproduktion.

Under flera år har vi genomfört olika former av miljöuppdrag i syfte att skapa förutsättningar att verkligen bygga en bättre tillvaro. Genom vårt företagande och vår kompetens kan vi tillsammans med våra uppdragsgivare aktivt bidra till en hållbar utveckling. Vi vill förhålla oss ödmjuka inför uppgiften – det är inte alltid lätt, eller möjligt att nå så långt som man vill. Men för GRÖN FORM är det lika viktigt att veta varför.

Vi kallar det för medvetna val.

 

VAD GÖR MILJÖINGENJÖREN?

Miljöingenjören utför uppdrag som omfattar miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), miljöbedömningar, CSR*stöd (se under CSR projekt) och egenkontroller.

Miljöingenjören är en resurs som kan samhällsprocesser och komplexiteten i miljöfrågor, som kan bedöma och värdera olika intressen. Miljöingenjören också kan hjälpa till att sköta kontakter med myndigheter och kommuner och leda miljöarbetet för din verksamhet. Miljöingenjören är även en partner att diskutera med och som kan ta fram konkreta miljöåtgärder kopplat till din verksamhet.

Exempel på uppdrag
– MKB i samband med detaljplan för ny semesterby
– Miljöbedömning för ny stadsdel
– MKB för nytt fjärr- och kraftvärmeverk
– MKB i samband med förnyat tillstånd för avloppsreningsverk
– MKB i samband med arbetsplan för ombyggnad av väg
– Egenkontroll för Molanda motorbanor
– Miljöprogram företag

 

CSR-STÖD

Miljöingenjören är er verksamhets stöd och vägledare inom CSR* när ni är redo för nästa steg i miljöarbetet.  Genom ett aktivt CSR-arbete kan företagets intresse och engagemang för miljö och samhällsutvecklingen nå utanför den egna verksamheten. Vi skapar ert eget anpassade åtgärdsprogram inom CSR.
CRS kan tillämpas i alla företag, oavsett storlek.

Vad är CSR- Coporate Social Responsability
Även kallat ansvarsfullt företagande. Allt fler företag utvecklar sitt miljöarbete till att delta och vara drivande i externa miljö- och samhällsprojekt.
CSR  förbättrar den egna verksamheten och bidrar samtidigt till en utveckling som gynnar ett större sammanhang. Företaget tillfredsställer  kundens behov och bidrar med något positivt till samhället och tar hänsyn till sitt företags miljöpåverkan. Inom vissa områden är företags satsningar och mål inom CSR betydligt mer ambitiösa än politiska styrdokument och gällande lagstiftning.

Det ger direkt återbäring till företaget och säkerställer långsiktigt  dess konkurrenskraft. CRS kan tillämpas i alla företag, oavsett storlek.

 

AVTAL & KONSULTARVODE
Vi skriver alltid avtal enligt ABK 09, bestämmelser framtagna för arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Innan vi påbörjar ett projekt utformar vi en uppdragsbekräftelse i samråd med den tilltänkta kunden.