- Hide menu

Kompetens

TJÄNSTER INOM ARKITEKTUR

– Arkitektuppdrag

– Visualiseringar

– Markexploatering

– Kontrollansvar enligt plan- och bygglagen

– Byggprojektledning

– Bostadsanpassning

– Byggnadsvård

 

TJÄNSTER INOM MILJÖ

– Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

– Kvalificerade åtgärdsprogram för regionala miljömål

– Utforma miljöprogram

– Utveckla företags miljö- och hållbarhetsarbete (CSR-stöd)

– Egenkontrollprogram