- Hide menu

Fritidshus

Fritidshus Bydalen

UPPDRAG:  Fjällstuga i Bydalen  BESTÄLLARE:  Lantbrukarpar utanför Östersund
VISION: Ett enkelt fritidshus utan sutterängvåning. En byggnad som knyter an till beställarens
intresse och känsla för skogen
KOMMENTAR:  För att tillgodose beställarens önskemål och samtidigt ta till vara
den majestätiska utsikten mot fjället Drommen valde vi att placera huset på stengabioner, ett
tillvägagångssätt som kan vara ett alternativ vid branta terrängförhållanden. Själva utformningen
av huset har inspirerats av de STF-stugor som byggdes i Jämtlandsfjällen i början på 1900-talet

Fritidshus Bydalen

Fritidshus Bydalen

Fritidshus Bydalen

Fritidshus Bydalen

 

Fritidshus Solbringen

UPPDRAG: Fjällhus i brant terräng BESTÄLLARE: Familjen Bergqvist
VISION: Ett fritidshus anpassat till en aktiv familj som uppskattar att vistas i Årefjällen. Platsen för huset är påfallande brant och utsikten över Åredalen magnifik. Utmaningen bestod i att ta tillvara det höga läget.
KOMMENTAR: Huset ställdes på en terrass byggd på gabionmursteknik. Betongväggar dubbades i berget. Entré och biluppställningsplats under tak kombinerades för att underlätta tillträde till huset under snörika vintrar. Huset försågs utvändigt med en bred limträpanel. Invändigt kläddes eldstäder och stora delar av golven med jämtlandskalksten. Den utvändiga färgsättningen är vit – ett medvetet grepp för att vintertid låta byggnaden bli ett med fjällsluttningen. Huset publicerades i tidskriften Sten 2-2007 och i Plaza Interiör 2-2012.

Fritidshus Solbringen

Fritidshus Solbringen

Fritidshus Solbringen

Fritidshus Solbringen

Fritidshus Solbringen

 

Fritidshus Gotland

UPPDRAG:  Gotlandshus i Burge  BESTÄLLARE:  Privat markexploatör
VISION:  Ett gotländskt typhus med alternativa planlösningar och tillval av t ex gästhus, förråd och garage
KOMMENTAR:  En rolig och klassisk arkitektonisk uppgift. Att förena traditionell byggnadstradition med ett nutida formspråk med byggelement i massivträ. Att tillgodose delar av husens energibehov med solenergi. Resultatet hus uppförda med modern byggteknik och med en vilsam atmosfär som påminner om gamla sten- och timmerhus

Fritidshus Gotland

Fritidshus Gotland

Fritidshus Gotland

Fritidshus Gotland

 

Fritidshus Prästbordet

UPPDRAG:  Fritidshus i Åre By  BESTÄLLARE:  Familjen C-R
VISION: Ett fritidshus som är nutida och samtidigt bevarar platsens ursprungliga karaktär
KOMMENTAR:  GRÖN FORM föreslog ny infart till fastigheten vilket gav liten påverkan på omgivningen samt gav fri sikt upp mot Skutan redan vid angöring. Placeringen av huset i siktlinje rakt mot Skutan var därför självklar. Huset rymmer många sovplatser som alla har fin utsikt över fjället och älven. Annexet är avsett för relax. Huset och annexet bildar en gårdsformation tillsammans med huvudfastighetens gamla boningshus. Takets lutning bjuder in till solceller.

Fritidshus Präsbordet

 

Fritidshus Hårbörsta

UPPDRAG:  Fritidshus i fjällen BESTÄLLARE:  Familjen H
VISION: Ett fritidshus i form av en enkel volym och planlösning anpassad för självbyggeri. Förutom själva fritidshuset skulle projektet också innehålla en uthyrningsbar boendedel och ett garage.
ARKITEKTENS KOMMENTAR: GRÖN FORM arbetade fram en rationell planlösning i ett plan med loft. Med ett pulpettak skapades rymd och möjlighet till stora fönsterpartier mot Åredalen. Ett annex innehållande uthyrningsdel och garage utformades med samma formspråk som huvudbyggnaden. Annex och huvudbyggnad är sammanbundet med ett trädäck som höjer sig en bit ovanför den omkringliggande, sluttande marken.
Huset publicerades i Hus & Hem, nr 3, 2009.

Fritidshus Hårbörsta

 

Comments are closed.