- Hide menu

MKB

MKB Fjällgården Åre

UPPDRAG: MKB för detaljplan Fjällgården i Åre  BESTÄLLARE: Ett fastighetsbolag
KOMMENTAR: GRÖN FORMs uppdrag bestod av att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning i samband med en förändrad detaljplan för nytt turistiskt boende i anslutning till Fjällgården i Åre. MKBn utreder bland annat ras-, erosions- och översvämningsrisker, påverkan på landskapsbild/kulturmiljö, rekreation och friluftsliv


MKB Högsbyn

UPPDRAG: MKB för ny detaljplan i Högsbyn, Dalsland  BESTÄLLARE: Hosper Sweden/Netherlands Landscape, Achitecture and Urban design/Nyréns Arkitektkontor
KOMMENTAR: Miljökonsekvensbeskrivning i samband upprättade av detaljplan för ny semesterby och hotell i Högsbyn, Dalsland. Området är beläget i anslutning till ett av Sveriges största hällristningsområden. MKBn fokuserade på landskapsbilden och kulturmiljöer i närhet av hällristningsområdet, sjön och Dalslands kanal. Andra frågor som behandlades omfattade vatten- och avlopp och buller från järnväg samt trafiksäkerhet

Högsbyn hällristning

 

MKB väg Julträsk – Hedberg

UPPDRAG: MKB för ombyggnad av väg Julträsk- Hedberg  BESTÄLLARE: Trafikverket
KOMMENTAR: Uppdraget omfattade MKB till arbetshandling i samband med upprustning av väg enligt Trafikverkets föreskrifter. MKBn behandlar bland annat omgrävning av vägområde vid myrmark och byte av vägtrummor för att främja förutsättningar för vandringsfisk och utter


Exempel på andra miljökonsekvensbeskrivningar

– MKB för nytt kraftvärme-/fjärrvärmeverk i Åredalen
– Miljöbedömning för detaljplan av ny stadsdel i Östersund
– Miljöbedömning ”Fördjupad översiktsplan Åre kommun”

 


Comments are closed.