- Hide menu

Miljö & Hållbarhet

FÖR VEM: Företag, organisationer och verksamheter som vill driva och utveckla ett aktivt miljöarbete
VARFÖR: Behovet och intresset för att ta större ansvar för miljö och samhällsfrågor i verksamheten kan vara flera:
– Säkerställa att uppfylla och efterleva lagstiftning
– Insikt och förståelse för verksamhetens miljöpåverkan
– Kundkrav
– Leverantörskrav vid upphandlingar
– Ekonomi
– Behålla och attrahera kompetent personal
– Samhällsengagemang

Oavsett varför kan GRÖN FORM vara ett stöd i verksamheten som tar hand om hela eller delar av miljöarbetet.
Vi anpassar omfattning efter nuläge och ambition.

 

TJÄNSTER INOM MILJÖ

– Utveckla verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete
– Utforma miljöprogram
– Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
– Kvalificerade åtgärdsprogram för regionala miljömål
– Egenkontrollprogram

GRÖN FORM arbetar med olika typer av verksamheter. Några av de branscher eller områden vi stöttat under åren är turistföretag, maskinentreprenörer, byggentreprenörer, biltillverkare och myndigheter inom miljö och hållbarhetsfrågor. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

UNIK MILJÖKOMPETENS

Vi besitter en unik kompetens och erfarenhet inom det nationella och regionala miljömålssystemet.
GRÖN FOM erbjuder tjänster kopplat till miljömålsarbete. Vi kan därför driva miljömålsfrågor och ta fram åtgärdsprogram för myndigheter, kommuner och företag. Miljöingenjören utför uppdrag som omfattar miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), miljöbedömningar, CSR*stöd (se under CSR projekt) och egenkontroller.

Miljöingenjören är en resurs som kan samhällsprocesser och komplexiteten i miljöfrågor, som kan bedöma och värdera olika intressen. Miljöingenjören kan också hjälpa till att sköta kontakter med myndigheter och kommuner samt leda miljöarbetet för din verksamhet. Miljöingenjören är även en partner att diskutera med och kan ta fram konkreta miljöåtgärder kopplat till din verksamhet.

 

AVTAL OCH MILJÖKONSULTARVODE

Vi skriver alltid avtal enligt ABK 09, bestämmelser framtagna för arkitekt- och ingenjörsverksamhet.
Vi arbetar oftast efter rörligt pris mot budget.

Miljöprogram

 

CSR-STÖD

Miljöingenjören är er verksamhets stöd och vägledare inom CSR* när ni är redo för nästa steg i miljöarbetet.  Genom ett aktivt CSR-arbete kan företagets intresse och engagemang för miljö och samhällsutvecklingen nå utanför den egna verksamheten. Vi skapar ert eget anpassade åtgärdsprogram inom CSR.
CRS kan tillämpas i alla företag, oavsett storlek.

Vad är CSR – Coporate Social Responsability?
Även kallat ansvarsfullt företagande. Allt fler företag utvecklar sitt miljöarbete till att delta och vara drivande i externa miljö- och samhällsprojekt.

CSR  förbättrar den egna verksamheten och bidrar samtidigt till en utveckling som gynnar ett större sammanhang. Företaget tillfredsställer  kundens behov och bidrar med något positivt till samhället och tar hänsyn till sitt företags miljöpåverkan. Inom vissa områden är företags satsningar och mål inom CSR betydligt mer ambitiösa än politiska styrdokument och gällande lagstiftning. Det ger direkt återbäring till företaget och säkerställer långsiktigt  dess konkurrenskraft. CRS kan tillämpas i alla företag, oavsett storlek.

Grön Form Miljöprogram

Comments are closed.