- Hide menu

Blandade byggnader

Initiativtagare Teknikbyggnader

UPPDRAG: Pumpstation för fjärrvärme  BESTÄLLARE: Jämtkraft AB
VISION: En teknikbyggnad i massivträ med tydlig profil för fjärrvärme i Åre By
ARKITEKTENS KOMMENTAR: Ett tillfälle att utforma en liten byggnad utifrån beställarens behov av förbättrad kapacitet på fjärrvärme i fjällbyn och behovet av att profilera sitt varumärke som en viktig leverantör av bioenergi.

Pumpstation Åre strand

Pumpstation Åre strand

Pumpstation Åre strand

Ladda ner ritning på Pumphuset:pumphus_fasader
Ladda ner skiss om Teknikbyggnader: Teknikbyggnader


Comments are closed.